fredag 23 september 2011

Donationer

Hej kära vänner.

Till minne av André Gjörling har det startats en minnesfond hos Hjärt-Lungfonden. Minnesfonden syftar till forskning kring "plötsligt hjärtstopp".
Alla intäkter från skivförsäljning den närmaste månaden (till att börja med) går oavkortat till denna minnesfond. Känner du att du vill köpa en skiva och bidra, maila oss på pure.malt@spray.se så får du mer information.

All the best.

Pure Malt